Eerste hulp aan kinderen

De deelcursus Eerste Hulp aan Kinderen is uitermate geschikt voor iedereen die zelf kinderen heeft of met kinderen werkt, bijvoorbeeld in de peuterspeelzaal. Handig als je weet hoe te handelen bij (kleine) ‘verdrietigheden’ bij kinderen!

Sinds enkele jaren omvat een basisopleiding EHBO ook de eerste hulp aan kinderen en baby’s. Naast reanimatie van kinderen en baby’s en het gebruik van de AED, komen hierbij ook allerlei basiszaken rond eerste hulpverlening ter sprake. Voor gastouders en medewerkers van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang eist de overheid dat er parate kennis van de eerste hulp aanwezig is.